Guillermo Piñero Flores

badajoz, Badajoz

Ingeniero técnico industrial